La Katia ens explica les raons per les quals ha decidit cursar el CFGS de Disseny en fabricació mecànica.

La Katia ha escollit el CFGS Disseny en fabricació mecànica amb el perfil de desenvolupament virtual de l’automòbil. En aquest cicle està aprenent els secrets del disseny industrial i a l’escollir la modalitat Dual li ha permès realitzar les pràctiques a l’empresa Idiada.