JORNADES DE MOBILITAT ERAMUS + K229

L’ Institut Andreu Nin ha participat en les jornades de mobilitat d’Educació entre països de la Unió Europea, organitzades per l’Agència Nacional del programa Erasmus+ de la Unió Europea a Toledo els dies 15 i 16 d’octubre. Aquests dos dies ens han servit per informar-nos de les novetats del nostre programa Erasmus + K229, on els alumnes d’ESO del nostre centre fan estades a diferents països de la Unió Europea.

En aquestes jornades, també hem pogut canviar experiències amb altres centres de Catalunya i Espanya.