JA TENIM T.I.S.

Després de molts anys de demanar aquesta figura, aquest curs 2019-2020 el centre torna a  disposar d’una Tècnica en Integració Social, la Cristina Ferrer Salmeron. La Cristina ha treballat durant 12 anys a Ensenyament a diferents instituts i escoles de la comarca del Baix Penedès fent una gran tasca amb l’alumnat.

Els TIS depenen del Departament d’Ensenyament i estan vinculats al col·lectiu PAE (Personal d’atenció Educativa.

A continuació us detallem les diferents funcions que desenvolupa:

  1. Tasques d’absentisme: trucades a primera hora del matí i intervenció amb les famílies i alumnes.
  2. Atenció individual d’aquells alumnes que necessitin suport.
  3. Col·laboració amb el Servei de Mediació i la resolució de conflictes a l’Institut.
  4. Col·laboració en els procesos d’orientació profesional.
  5. Acompanyament a les famílies nouvingudes en el seu procés d’orientació.
  6. Dinàmiques de cohesió grupal a les tutories.
  7. Suport a l’aula
  8. Acompanyament als alumnes en l’elecció de les activitats de lleure.