PENDENTS I EXÀMENS EXTRAORDINARIS

PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS ESO i BAT

Entre el 05 i el 08 de febrer  de 2018 realitzarem els exàmens extraordinaris de recuperació de Pendents d’ESO i pendents de BAT

 

Al bloc dels departaments trobareu allò que cal preparar i estudiar de cada matèria.

Pendents ESO i BAT  

Departament de: Matèries
Departament C. Socials Ciències Socials
Cultura i Valors ètics / Filosofia
Llatí i Grec
Economia
Departament de Llengües estrangeres Anglès
Francès
Alemany
Departament de castellà Llengua castellana
Departament Ed. Física Educació física
Departament Experimentals Biologia i Geologia
Física i química
Departament de Tecnologia Tecnologia
Departament artístic (Visual i Plàstica) Visual i plàstica
Departament artístic  (música) Música
Departament de català Llengua Catalana
Departament matemàtiques Matemàtiques

Per poder superar el global optatiu  de 1r, 2n i/o 3r heu de fer els següents treball de síntesi:

Treball de síntesi 1r (per recuperar el global optatiu)

Treball de síntesi 2n  (per recuperar el global optatiu)

Treball de síntesi 3r (per recuperar el global optatiu)

PROVES EXTRAORDINÀRIES PER RECUPERAR MATÈRIES DE 4t d’ESO (Exalumnes dels cursos 16-17 i 17-18)

(En actualització)

CALENDARI GESO 2019
Alumnes que no han obtingut el graduat en finalitzar l’etapa d’escolarització.
 
Procediment Dates
Presentació de sol·licituds
Llistes de persones admeses i excloses
Reclamacions
Proves
Resultat de les proves  
Reclamacions

*La sol·licitud que heu de presentar a secretaria, entre l’1 al 14 de febrer, la trobareu en aquest enllaç SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ-2019 o a la web del Departament d’Ensenyament, la podeu omplir i imprimir-la.

Cliqueu per conèixer:

  • CALENDARI PROVES-GESO

Continguts i criteris:

 

CALENDARI SETEMBRE