CONTINGUTS MÍNIMS DE CAS PER A LA RECUPERACIÓ DE SETEMBRE 2017

 • Tipologia textual: el text narratiu, argumentatiu, descriptiu ipredictiu.
 • Comprensió lectora, escrita i oral.
 • Morfologia: substantiu, adjectiu, determinants, pronoms febles, preposició i verb.
 • Sintaxi: l’oració, sujecte i predicat, els complements verbals; funcions dels pronoms febles, l’oració coordinada i subordinada.
 • Lèxic: lèxic patrimonial, sinònims i antònims, habilitació, polisèmia, derivació, mots compostos… Llegeix més»

CONTINGUTS MÍNIMS DE BATXILLERAT PER A LA RECUPERACIÓ DE SETEMBRE 2017

RECUPERACIÓ 1r BATXILLERAT

 1. El vocalisme
 • El sistema lingüístic
 • El sistema vocàlic
 • Ortografia dels sons vocàlics àtons [ə], [u]
 • La síl·laba
 • L’accentuació
 • La dièresi
 1. El consonantisme
 • El sistema consonàntic
 • Els sons oclusius. Grafies
 • Els sons fricatius i africats. Grafies
 • Els sons nasals. Grafies
 • Els sons laterals. Grafies
 • Els sons vibrants. Grafies
 1. La morfonsintaxi (1)

CONTINGUTS MÍNIMS D’ESO PER A LA RECUPERACIÓ DE SETEMBRE 2017

CONTINGUTS  1r ESO

 • Lectura i comprensió
 • Ortografia
 • Morfologia i gramàtica: Categories gramaticals. Els determinants. El nom: gènere i nombre.  L’adjectiu: gènere i nombre. Els verbs regulars. SN i SV
 •  Lèxic: Sinònims i antònims. Camp semàntic, família de paraules.
 • Expressió escrita

CONTINGUTS  2n ESO

 •  Lectura i comprensió
 •  Ortografia
 •  Morfologia i gramàtica: Categories gramaticals. Els determinants. El nom:… Llegeix més»

ALUMNES DE L’ANDREU NIN VISITEN RÀDIO VENDRELL


El dimecres dia 30 els alumnes que durant aquest curs han fet l’optativa de ràdio han visitat  Ràdio i televisió del Vendrell. Davant la sorpresa de tots  han intervingut al programa La Calaixera que s’estava emetent en directe i han posat a la pràctica… Llegeix més»

CONCURS LITERARI DE SANT JORDI

Un any més, l’alumnat del nostre centre ha participat en el Concurs Literari de Sant Jordi que organitza l’Ajuntament del Vendrell. Aquesta participació s’ha promogut des del Departament de Llengua i Literatura Catalanes.
En aquesta edició, els participants es podien presentar en la modalitat de… Llegeix més»

XIIIè CERTAMEN DE LECTURA EN VEU ALTA

El passat divendres 24 de març, vàrem participar al XIIIè Certamen de lectura en veu alta amb un alumne de 1r A i tres de 3r A.
Després d’haver fet la lectura dels dos llibres que corresponien al certamen i d’haver quedat amb els alumnes de… Llegeix més»