Instal·lacions

El nostre centre compta amb els següents equipaments:

Aules

 • Una aula SIEI
 • Dues aules d’informàtica amb 30 ordinadors
 • Una aula d’idiomes
 • Una aula de dibuix

Tallers

 • Un taller de tecnologia
 • Un taller d’odontologia
 • Dos tallers de sanitat

Laboratoris

 • Dos laboratoris de ciències

Altres espais

 • Gimnàs
 • Biblioteca
 • Cantina