Instal·lacions

Planta Baixa 1a planta 2a planta 3a planta
 • Despatxos de direcció
 • Secretaria del centre
 • Consergeria i servei de fotocòpies
 • Despatxos d’atenció a les famílies
 • Menjador
 • Sala d’actes
 • Biblioteca
 • Laboratori d’idiomes
 • 2 aules  d’informàtica
 • 2 aules d’acollida
 • Gimnàs
 • 2 patis
 • Laboratori de ciències
 • Laboratori de física
 • Laboratori de química
 • Sala de professors
 • Aula SIEI
 • Aules de 1r
 • Aules de 2n
 • Aules de 3r
 • Aules de 4t
 • Taller de tecnologia
 • Aula de música
 • Aula de plàstica i dibuix tècnic
 • Aules de batxillerat