Serveis digitals

El servei digital del centre està basat en l’entorn virtual d’aprenentatge moodle i nodes

screeshot