Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de màxima decisió que controla i regula el funcionament del centre. Els representants del Consell Escolar són els següents:

Presidenta: Sra. Montse Labèrnia

Cap d’estudis: Sr. Manel Plana

Secretari: Sr. Enric Sanchis

Representants del sector professorat: Sra. Alba Carrasco, Sra. Mònica Cardona, Sra. Estefania Anastasi, Sra. Glòria Cercós, Sra. Eulàlia Viñes, Sr. Enric Falcon

Representants del sector pares i mares: Sra. Judit Domingo, Sra. Judit Milla, Sra. Sonia Santos, Sra. Gloria Rodoreda

Representant de l’Ajuntament de Lleida: Sr. Rafael Peris

Representant del sector PAS: Sr. Enric Puyal

Representants del sector de l’alumnat: Alexa Ciurea, Jordan Njoh, Paula del Egido

 

REUNIONS PREVISTES: Març 2019