SERVEIS. Consergeria, menjador i biblioteca.

Atenció a l’usuari en administració

Horari de 9 a 14:00h.

El servei de consergeria

Obert de 8:10h a 15:15h

consergeria

El servei de menjador

Pot utilitzar-se de manera continuada o esporàdica. Per ambdós casos cal avisar als encarregats/des de cuina. El servei de menjador té un horari de 15:00h a 16:00h

menjadorDESCARREGA L’APP PER CONÈIXER ELS MENÚS

RESOLUCIÓ ENS/1479/2015, de 23 de juny, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament per al curs 2015-2016.
Es fixar el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d’Ensenyament per al curs escolar 2017-2018, amb caràcter general en la quantitat de 6,50 euros/alumne/dia, IVA inclòs.
El preu màxim d’aquesta prestació es pot augmentar, excepcionalment, mitjançant l’autorització prèvia dels serveis territorials corresponents.

El preu màxim compren:
– l’àpat,
– l’atenció directa a l’alumnat durant el temps de la prestació del servei de menjador i els períodes de temps anteriors i posteriors, des de que acaben les classes del matí fins que comencen les ACTIVITATS de la tarda amb una durada màxima de dues hores i mitja en total.