K101- Shool leadership & CLIL: lideratge educatiu & AICLE – 4a mobilitat

Del 27 al 31 de gener del 2020,  les professores Diana Curto i Maria Reyner estan realitzant el curs de formació : Content and language integrated learning (CLIC) a Scarborough (England).

Aquesta activitat està emmarcada dins el projecte Erasmus + K1 : School leadership & CLIL.

L’objectiu d’aquest curs és millorar l’anglès parlat i aprendre metodologia per ensenyar una matèria no lingüística, com la química i la tecnologia, en anglès.