BAT

EQUIPS DOCENTS

1r A BATXILLERAT 1r B BATXILLERAT
Matèria Professor/a Matèria Professor/a
Tutoria Jordi Feliu Tutoria Lídia Alech
Llengua catalana Jordi Feliu Llengua catalana Jordi Feliu
Llengua castellana Lluís Anglada Llengua castellana Lluís Anglada
Llengua anglesa Lídia Alech Llengua anglesa Lídia Alech
Educació física Rosa Rovira Educació física Rosa Rovira
Filosofia Sandra Esteba Filosofia Sandra Esteba
Ciències pel Món Contemporani Berta Peris Ciències pel Món Contemporani Esther Piris
Matemàtiques Pilar Xifra Matemàtiques aplicades Xavier Soler
Física Joan Barceló Literatura Castellana Lluís Anglada
Química Josep Sanahuja Literatura Universal Helena Ribas
Biologia Berta Peris Història del Món Contemporani Eli Baltrons
Ciències de la Terra Esther Piris Economia de la empresa Francesc Simon
Tecnologia Industrial Maria Reyner Llatí Raquel Galera
Dibuix Tècnic Ona Danés Alemany Inés Par
Alemany Inés Par
2n BATXILLERAT
Tutoria Alma Peñarrubia Tecnologia Industrial Anna Masó
Llengua catalana Helena Ribas Dibuix Tècnic Ona Danés
Llengua castellana Lluís Anglada Història Eli Baltrons
Llengua anglesa Alma Peñarrubia / Judit Serrats Història de la Filosofia Sandra Esteba
Matemàtiques Pilar Xifra Matemàtiques aplicades Xavier Soler
Ciències de la Terra Esther Piris Història de l’Art Mapi Osés
Física Joan Barceló Economia de l’empresa Gemma Ortiz
Química Marta Muner Geografia Eli Baltrons
Biologia Gemma Portella Llatí Raquel Galera
Alemany Inés Par Literatura Catalana Maite Pla

MARC HORARI

Matí 9 -13:30
Tarda 15 – 17