Ús de l’ipad

En el projecte educatiu del nostre centre l’iPad és considerat un dels recursos dels quals alumnes i professors poden disposar a l’hora de dur a terme el procés d’aprenentatge.

Tal com ha estat aprovat pel Consell Escolar la gestió de les aplicacions necessàries per la seva correcta utilització està gestionada des del centre pels alumnes de d’ESO i d’ESO.

Com tot el material necessari per al bon desenvolupament de les classes, cal complir unes normes d’ús:

  • Totes les tauletes han d’estar identificades amb el nom de l’alumne al qual pertany.
  • S’han de portar amb la bateria carregada de casa.
  • Han d’estar sempre guardades dins la funda i a l’armari, i només s’utilitzaran quan ho digui el professor.
  • El dispositiu de so estarà inhabilitat durant l’horari lectiu a excepció que el professor doni permís per habilitar-lo. Cal que l’alumne dugui uns auriculars petits per a aquelles activitats que requereixin l’ús del so.
  • Sempre que el dispositiu surti de l’aula haurà d’estar desat en una funda i a la motxilla de l’alumne. No es podrà utilitzar a les hores de pati.
  • Són eines de treball, serveixen per fer activitats, buscar informació, fer treballs i estudiar. En cap cas s’utilitzarà per a qualsevol altra cosa que no estigui relacionada amb l’estudi.
  • El professor pot revisar el contingut i/o requisar la tauleta quan consideri que l’alumne en fa un mal ús. Si es detecten aplicacions no educatives, els professors es reserven el dret de fer-les desinstal·lar.