ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

 • Inici del procés: a partir del dia 5 de novembre de 2018
 • Exposició dels censos: fins el 7 de novembre
 • Reclamacions  als censos: entre el 7 i el 12 de novembre
 • Resolució reclamacions als censos: 13 de novembre
 • Constitució de les meses electorals: abans del dia 14 de novembre de 2018
 • Sorteig per a designar els membres vocals de les meses sector alumnes i pares i mares: 15 de novembre a les 12 h. A la secretaria de l’institut
 • Constitució de les meses electorals: 15 de novembre
 • Sol·licituds per actuar de supervisor: fins el 19 de novembre
 • Presentació de candidatures: fins el 16 de novembre
 • Publicació de les candidatures: 20 de novembre
 • Votacions de tots els sectors: 27 de novembre
 • Es renovaran 2 professors, 1 pares i mares i 2 alumnes
 • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 21 de desembre de 2018.
 • Per a més informació, consulteu  els enllaços al Portal de Gencat i al Portal de Centre,  i el següent vídeo informatiu.