Preinscripció i matrícula curs 2020-2021

Estudiar a Catalunya: informació general Departament d’Educació

PROCEDIMENT 

 1. La presentació de sol·licituds utilitzant formularis telemàtics la farà:
  • Tot l’alumnat nou d’ESO. La resta haurà d’omplir el full de continuïtat al centre que els enviarà el tutor.
  • Batxillerat:
    • Tots els alumnes de 1r d’Arts i els nous al centre han de fer preinscripció, tipus electrònic. 
    • L’alumnat que es preinscrigui a 1r batx. -que ja està al centre- haurà de lliurar el full de continuïtat (enviat pel tutor) i no farà preinscripció telemàtica -excepte els de 1r d’ARTS que SÍ que l’han de fer dins del termini. El full de tria (pendent) estarà disponible a aquest espai web després del període de preinscripció i s’haurà d’enviar a l’email del centre fins el dia 21 de juny.
    • L’alumnat que cursarà 2n batx. -que ja està al centre- haurà de lliurar només el full de tria.
  • Cicles Formatius:
    • Tot l’alumnat nou ha de fer preincripció, tipus electrònic.
    • L‘alumnat de 4t d’ESO del centre que vol cursar cicles, haurà de lliurar el full de continuïtat que li enviarà el tutor i també fer la preinscripció, tipus electrònic.
    • L’alumnat que ja està cursant cicles formatius al centre, haurà de lliurar el document de continuïtat que li enviarà el tutor i no ha de fer la preinscripció telemàtica.
 2. Per als casos extraordinaris d’ESO en què la família no pugui dur a terme els tràmits de forma telemàtica i hagin triat en primera opció l’INS Tremp, es pot concertar cita prèvia al telèfon 619225242 . S’atendrà en horari de 9:00 a 14:00 h. Ha de venir una sola persona no especialment vulnerable amb mascareta i guants i ha de portar bolígraf.
 3. La documentació s’ha de remetre a l’institut al correu electrònic c5006288@xtec.cat  l’institut enviarà justificant de recepció.
 4. Des del dia d’inici de la preinscripció es podran fer consultes al telèfon 619225242 en horari de 9:00 a 14:00 h.
 5. Els resultats del procés de preinscripció es podran consultar en tots els casos per internet.
 6. Molt important a l’hora de cumplimentar correctament el formulari:
      1. Les dades han de coincidir exactament amb el DNI ( nom, cognoms i núm DNI)
      2. A la sol.licitud de preinscripció: indiqueu el tèlèfon i correu electrònic dels pares. Tingueu cura que l’email de la mare i del pare han de ser diferents.

DOCUMENTACIÓ 

A l’apartat d’ESO, de Batxillerat i de Cicles formatius, respectivament.

CALENDARI

PREINSCRIPCIÓ MATRÍCULA
ESO Telemàtica: 13 a 22 de maig

Amb cita prèvia: 19 a 22 de maig

13 a 17 de juliol
BATXILLERAT 27 de maig a 3 de juny 8 a 14 de juliol
CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ 2 a 8 de juny 1 a 7 de setembre
CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR 10 a 17 de juny 1 a 7 de setembre

1.-     ESO

Accés a formulari telemàtic 
Orientació  1r ESO Fulls de tria: 1r ESO, 2n ESO i 3r d’ESO
Matèries de modalitat 4t ESO Orientacions 4t ESO Full transport escolar ESO Consell Comarcal
AMPA (pendent) Full de continuïtat enviat pel tutor, excepte 1r d’ESO

Documentació ESO per remetre a c5006288@xtec.cat

—————————-

2.- BATXILLERAT

Accés a formulari tipus electrònic 
Orientació Batx INS Tremp Vídeo
Full de tria de matèries de 1r batx (pendent ) es podrà descarregar aquí desprès de sessions d’orientació  de 3,4 i 5 de juny. El termini màxim de lliurament és 21 de juny Full transport escolar ensenyaments postobligatoris Consell Comarcal AMPA (pendent)
Full de tria de matèries de batxillerat de 2n batx
Full de continuïtat enviat pel tutor (4t d’ESO) per l’alumnat del centre

Documentació Batxillerat per remetre a c5006288@xtec.cat

——————-

3.- CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR

Accés a formulari tipus electrònic CF Grau Mitjà
Accés formulari tipus electrònic CF Grau Superior
CFGM Conjunt: Gestió Administrativa i Sistemes Microinformàtics i Xarxes (vídeo) Tríptic informatiu GA+SMX Full transport escolar ensenyaments postobligatoris Consell Comarcal (només torn matí) Doc continuïtat de l’alumne, que cursa actualment cicles GM a INS Tremp, enviat pel tutor
CFGM: Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (vídeo) Tríptic informatiu IEA Document continuïtat de l’alumne, que cursa actualment cicles GM a INS Tremp, enviat pel tutor
CFGM Conjunt: Atenció a les Persones en Situació de Dependència i CAI (video) Tríptic informatiu CAI+ATPD Document continuïtat de l’alumne, que cursa actualment cicles GM a INS Tremp, enviat pel tutor
CFGS: Administració i Finances (vídeo) Tríptic informatiu AiF Document continuïtat de l’alumne, que cursa actualment cicles GS a INS Tremp, enviat pel tutor
CFGS:  Sistemes Electrotècnics i Automatitzats (vídeo) Tríptic informatiu SEA Document continuïtat de l’alumne, que cursa actualment cicles GS a INS Tremp, enviat pel tutor

Documentació Cicles Formatius per remetre a c5006288@xtec.cat

  ———————————
 • Cliqueu a sobre dels enllaços