Tràmits de finals de curs per l’alumnat d’ESO i Batxillerat

De cara a final de curs l’alumnat actual haurà de fer tràmits presencials a l’institut complint els requisits de seguretat establerts en el nostre pla d’obertura.

S’han establert diferents dies i franges horàries, com podeu veure en el document inferior, per a què l’alumnat acudeixi de manera esglaonada.

Bàsicament els tràmits a realitzar simultàniament són:

      • Recollida de butlletins.
      • Lliurament d’orles dels cursos terminals
      • Gestions del banc de llibres i taquilles de l’AMPA.

L’AMPA indica que per gestionar el banc de llibres i taquilles cal fer els tràmits següents:

A.- ALUMNAT ACTUAL DEL CENTRE.

Pas 1.- Per poder acollir-se al programa del banc de llibres, abans d’anar a l’institut a retornar els llibres del curs 19-20, s’haurà de:

1.- Descarregar i omplir els documents de les sol·licituds que us interessin

Programa de reutilització llibres d’ESO Programa de reutilització llibres de 1r  Batx
Programa de reutilització llibres de 2n Batx Taquilles a l’institut

2.- Fer l’ingrés bancari segons s’indica als documents descarregats.

Nota: 

Cada llibre del curs 19-20 NO RETORNAT en aquesta data, té un cost de 10 € / llibre que s'ha d'ingressar 
al compte de l'AMPA abans de la recollida de llibres del proper curs. 

Pas 2.- Anar a l’institut a lliurar tota la documentació anterior i retornar els llibres del curs 19-20 segons el curs, el calendari i l’horari indicat al final.
L’alumnat de 1r de batxillerat que hagi de recuperar al setembre haurà de retornar igualment els llibres del banc de llibres i una vegada lliurats, en el mateix acte, li deixaran els llibres de les matèries suspeses.

B.- ALUMNAT NO ACTUAL DEL CENTRE

Per poder acollir-se al banc de llibres, no s’han de fer tràmits presencials a l’institut, cal seguir els següents passos:

1.- Descarregar i omplir els documents de les sol·licituds com s’indica anteriorment per l’alumnat actual del centre.

2.- Fer l’ingrés bancari segons s’indica als documents descarregats.

3.- Remetre, segons calendari de sota, la documentació anterior al correu oficial de l’AMPA apaiestremp@gmail.com  indicant el nom de l’alumne i curs.