Pla d’organització del curs 21-22

Recollint les directrius dels Departaments de Sanitat i Educació es fa públic el Pla d’Organització per al curs 21-22 de l’institut una vegada ha estat ratificat pel Consell Escolar. És un document viu que s’haurà d’adaptar, si és el cas, a les circumstàncies derivades de la situació sanitària per la COVID-19.