INFORME DE NOTES AVALUACIÓ FINAL

El divendres dia 12 de juny, al llarg del matí, tots els alumnes d’ESO  rebran al seu correu electrònic l’informe de notes de l’avalació final. Juntament amb l’informe es donarà informació rellevant: calendari e instruccions dels exàmens extraordinaris de juny per aquells alumnes amb matèries pendents i informació de matrícula pel curs vinent als alumnes que ho aproven tot.

Si, al final del matí, no heu rebut aquesta informació us podeu posar en contacte, mitjançant correu electrònic,  amb el tutor/a i us facilitarà tota aquesta informació.