ELECCIONS al CONSELL ESCOLAR 2018

Us informem que en data 5 de novembre, s’ha iniciat el procés electoral per a la renovació parcial dels membres del Consell Escolar, amb la publicació de la resolució de Convocatòria Eleccions Consell Escolar.

El nombre de representants de cada sector que es renoven en la present convocatòria a l’Institut Torredembarra són:

  • pares i mares: 2 representants
  • alumnes: 2 representants
  • professorat: 3 representants

Els pares, mares o tutors legals i els alumnes podeu consultar el llistat del cens electoral respectiu al suro que es troba a l’entrada del centre, davant de la secretaria, mentre que el professorat trobarà el llistat del seu cens electoral taulell de la sala de professors. Cada elector/a pot votar un nombre màxim de persones candidates igual al nombre de representants que s’ha de renovar.

En el sector de pares i mares poden votar tant el pare com la mare de l’alumne o el tutor o tutora legal si escau. Si la pàtria potestat de l’alumne/a està conferida exclusivament a un dels progenitors, només aquest té el dret de votar. Si hi ha més vacants que candidats, totes les persones membres del sector són elegibles; si la persona elegida no vol assumir-ne la representació, el lloc queda vacant fins a la propera convocatòria.

El termini per presentar candidatura finalitza el 23 de novembre. Les persones que hi estiguin interessades han d’omplir el 09-Model-de-document-de-presentació-de-candidatures i lliurar-lo (amb registre d’entrada) a la secretaria del centre dintre del termini establert.

El professorat votarà el dimecres 28 de novembre, a les 11:00 hores, a la sala de professors, en una sessió extraordinària del claustre, convocada amb aquest punt únic en l’ordre del dia. Els alumnes votaran el dijous 29 de novembre en horari de 9:00 – 12’00 hores. Finalment, els pares, mares, tutors i tutores legals votaran també el dijous 29, entre les 17:00 i les 19:00 hores, al despatx núm 1 del centre.

 

Prematrícules proves d’anglès. Curs 2018/19

S’informa tots els interessats que el proper dia 7 de novembre comença la prematrícula per les proves del PET i el FIRST.

A continuació teniu un resum amb tota la informació dels terminis i preus.

PET FIRST
Preu final 97,54 € 180,66 €
1r Termini (7 i 8 de novembre, 17:00-18:30 h) 15 € 15 €
2n Termini (13 i 14 març de 2019) 48,77 € 90,33 €
3r Termini (24 i 25 d’abril de 2019) 33,77 € 75,33 €

MOCK EXAM – 23 de febrer de 2019

EXAM – 25 de maig de 2019

Certificats proves d’anglès

Teniu disponible a la Secretaria del centre els certificats de les proves PET i FIRST realitzades per CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESMENT.
 
Podeu passar a recollir-los en horari de secretaria de dilluns a divendres de 9’00 – 13’00 h.

Préstec de llibres. Avís important

Es comunica als alumnes que optin pel préstec de llibres que tant el dossier de matemàtiques com el llibre d’anglès “Together workbook” els hauran de comprar ja que són llibres d’escriptura.
Es poden adquirir mitjançant l’AMPA, els que siguin socis, o bé a qualsevol llibreria.

Concurs Apilo

Els alumnes de 2n C han estat els guanyadors del concurs de recollida de piles engegat pel departament de Ciències Naturals del nostre centre, en el qual cada classe havia de recollir la màxima quantitat de piles en un contenidor per al seu posterior reciclatge.… Llegeix més»