Llengua castellana

Tener la palabra

PROFESSORAT

Montserrat Antich Salvadó

Tutora 2n de Batxillerat  B

Dolors Balcells Farran

Professora 1r ESO PIM 1.2

Damián González Duart 

Secretari

Yasmine Larrañaga Sánchez

Tutora de  2n d’ ESO   C

Paula Llorente Cordero

Tutora 3r ESO D

Jaxier Rabasó Merino

Tutor de 3r d’ESO B

Florentina Ostos Balmont

Montserrat  Muntané Barceló

Cap de departament