Reconeixement

Servei Reconeixement Acadèmic

Coordinador: Daniel Parra Balmont

OFERTA DE PLACES DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT – CURS 2020 / 21

Les famílies professionals per a les quals s’ofereix el servei i els cicles associats són:

  • Família Professional d’Imatge Personal (5 places)
    • CFPM Perruqueria i Cosmètica Capil·lar (5 places)
  • Família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat (15 places)
    • CFPM Atenció a Persones en Situació de Dependència (5 places)
    • CFPS Educació Infantil (5 places)
    • CFPS Integració Social (5 places)

IMPORTANT!!

Les persones que fan l’assessorament durant el curs 2020/21 al nostre centre han d’esperar indicacions dels seus assessors per a realitzar el reconeixement (si s’escau).

CALENDARI GENERAL DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT – CURS 2020 / 21
Sol·licitud al servei de reconeixement
Sol·licitud al servei al servei de reconeixement del 26/10/20 al 03/11/20 lloc secretaria del centre
Publicació llista provisional d’admesos i places de reserva dia 06/11/20 lloc web del centre
Reclamacions a la llista de persones admeses dia 09/11/20 al 10/11/20 lloc secretaria del centre
Publicació de la llista definitiva de les persones admeses, de les instruccions i calendari de pagament i de l’inici de les juntes d’avaluació dia 13/11/20 lloc web del centre
Pagament preu públic i lliurament inscripció al servei del 16/11/20 al 20/11/20 lloc oficines bancàries i secretaria del centre