Concurs d’adjudicació del bar-cantina del centre

Contracte del servei de bar-cantina del centre
 
Un cop exhaurit el termini de l’anterior contracte d’explotació del servei de bar-cantina del centre, es convoca un nou concurs per a la seva d’adjudicació.
Cal fer esment que, excepcionalment, a causa de propers canvis en la normativa, aquesta vegada el període de concessió és de només quatre mesos, fins al 31 de desembre d’enguany.

PPT cantina_12062018

Plec de clàusules de la  cantina