Reunions telemàtiques d’inici de curs

El proper dijous, 7 d’octubre, a les 18 h se celebraran les reunions amb les famílies de l’alumnat que cursa 2n, 3r i 4t d’ESO, i 1r de Batxillerat i CFGM.
Les reunions seran en format telemàtic i ja s’ha realitzat el lliurament dels enllaços de forma individual. Si no l’han rebut, han de contactar amb el tutor/a del grup (les famílies de 1r d’AG11 rebran l’enllaç ben aviat).