LES EMPRESES i la FP: Fent Ruta!


Visita dels professors de diferents famílies professionals de Girona a l’empresa HIPRA i al PCT (Parc científic i tecnològic) de Girona.