Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris. Curs 2015/2016

CONVOCATÒRIA:
BOE núm. 187, de 6 d’agost de 2015 – Resolució de 30 de juliol

TRAMITACIÓ:
La sol·licitud es complimentarà mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de https://sede.educacion.gob.es a l’apartat corresponent a “Trámites y Servicios” o a la direcció electrònica www.mecd.gob.es

DOCUMENTACIÓ:No s’ha d’aportar documentació, doncs les unitats encarregades de la tramitació consultaran i obtindran de l’administració corresponent totes les dades necessàries per verificar que reuneix els requisits generals, acadèmics i econòmics requerits. Només en determinats supòsits molt específics s’haurà d’aportar la documentació concreta que se li especificarà en el formulari. Qui al·legui independència familiar i econòmica haurà de justificar que compte amb mitjans econòmics propis suficients que permetin aquesta independència així com la titularitat o lloguer del seu domicili habitual. En qualsevol moment, la unitat encarregada de la tramitació de les beques podrà requerir la presentació de documentació justificativa relacionada amb la sol·licitud de beca.

TERMINI: Termini per presentar la sol·licitud telemàtica finalitza el

30 de setembre de 2015 (inclòs).