Art i mite. Els déus del Prado

L’alumnat de 2n de batxillerat de l’especialitat social ha pogut gaudir al CaixaForum d’una exposició que aplega una acurada selecció d’obres que formen part de les col·leccions del Museu Nacional del Prado. A través de pintures, escultures i medalles –datades entre el segle I aC i el final del segle XVIII–, s’ofereix una àmplia mirada sobre la mitologia clàssica i la seva representació al llarg de la història de l’art.

Es tracta d’una exposició diacrònica, que ofereix alhora representacions diferents d’un déu o un mite tenint en compte un criteri iconogràfic, i no qüestions formals o cronològiques. Així, es pot apreciar al mateix temps la riquesa iconogràfica, geogràfica i cronològica de les col·leccions del Museu del Prado, on aquest tipus d’obres s’exhibeix tradicionalment d’acord amb criteris en els quals preval l’organització basada en escoles i períodes artístics.

 

L’exposició s’organitza en vuit seccions temàtiques.

  • A “Una història per explicar”, s’analitzen les fonts literàries principals que narren els mites grecs.
  • “Els déus de l’Olimp” presenta els protagonistes d’aquests mites.
  • “Esperits lliures” se centra en  personatges secundaris.
  • “Amor, desig i passió” reflexiona sobre la importància de l’amor i el desig com a generadors de relacions humanes i origen d’esdeveniments imprevisibles i transcendentals.
  • “Faltes i càstigs” adverteix de les conseqüències fatals d’oposar-se als desigs divins.
  • “Metamorfosis divines i humanes” analitza les transformacions físiques que es produeixen en diversos mites.
  • “Herois” està dedicada als fills dels déus.
  • “La guerra de Troia” parla de la gesta en què déus i homes van combatre junts.

A més, aprofitant que són alumnes d’història de l’art, la professora de la matèria, l’Estefania Font, va acompanyar-los en una visita guiada pel Pavelló Alemany, una edificació de Ludwing Mies Van der Rohe, de l’any 1929, per representar el pavelló d’Alemanya a l’Exposició universal de 1929 que es va celebrar a la ciutat de Barcelona.

Accés a l’àlbum de fotos