Perfil

L’Institut Reguissol es va crear l’any 1996 al nord-est del nucli urbà de Santa Maria de Palautordera (a la subcomarca del Baix Montseny, dins del Vallès Oriental). L’alumnat del centre, nens i joves en edat de cursar ESO i batxillerat, provenen dels municipis de Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera i Vallgorguina. Cadascun d’aquests municipis, a més del seu nucli respectiu, inclouen diferents entitats de població, com les Barqueres, el Remei, Sanata, Virgili, el Temple, Ca n’abril, Santa Margarida, Baronia del Montseny i Can Bosc, Collsacreu, Canadà Parc i Can Puigdemir. Els tres municipis sumen al voltant de 15.000 habitants. Es tracta d’una zona relativament urbana, en certa expansió, i que conserva encara molts elements rurals. La població viu sobretot de la indústria i els serveis, si bé manté també, encara, una certa activitat agrícola. El conjunt del municipi està ben dotat pel que fa a equipaments i té zones industrials i de logística.

1024px-Esglesia_montseny_santa_maria_palautordera

 

L’Institut Reguissol, amb caràcter de centre d’ensenyament secundari de titularitat pública dependent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, sol comptar al voltant de 480 alumnes per curs, que es reparteixen, habitualment, en tres línies d’ESO i dues línies de batxillerat. S’ha de tenir en compte que Sant Esteve de Palautordera disposa del SEC Can Record, que els barris del municipi que toquen a Sant Celoni disposen de l’Institut Escola La Tordera, i que, així amb tot, l’Institut Reguissol és l’únic centre de la nostra àrea que ofereix, a més de l’ESO, el nivell de batxillerat.

Les principals escoles que abasteixen d’alumnat el centre són el CEIP Fontmartina, el CEIP Matagalls, el ZER Baix Montseny (L’Alzinar-Pont Trencat-Puig Drau) i l’Escola Vallgorguina. El lligam amb aquestes escoles no acaba amb la transferència anual d’alumnes de les unes cap al nostre centre, sinó que està consolidat a través de la participació regular d’alumnes de l’institut a les escoles, apadrinant, ajudant, actuant de referents per als nens de les escoles mitjançant el projecte Treballem plegats.

L’Institut Reguissol disposa de 17 aules generals i diverses aules específiques (música-idiomes, informàtica, audiovisuals, educació visual i plàstica, tallers de tecnologia, laboratoris de física i de química, gimnàs, etc.). A més, compta amb una biblioteca, una cantina, pistes esportives exteriors (de bàsquet, d’handbol i de voleibol), despatxos per als departaments, espais per a les reunions de les institucions del centre, etc.

El centre es singularitza pel seu entorn, a tocar del parc natural del Montseny, i, sobretot, a través d’un projecte educatiu que, partint del propòsit general d’atendre la diversitat i cultivar l’excel·lència, prioritza la millora dels resultats acadèmics i la cohesió dels integrants de la comunitat educativa. Entre els diversos plans i projectes en aquesta doble direcció, almenys cal esmentar el projecte Palau, el projecte Treballem plegats ja citat, el pla d’impuls a la lectura (pla ILEC) i el pla d’implementació de les tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació (pla TAC), que inclou el projecte Eureka. A més, el centre promou la participació dels alumnes en iniciatives que transcendeixen el nostre àmbit, com, per exemple, les proves Cangur (de la Societat Catalana de Matemàtiques), el Fòrum de treballs de recerca de batxillerat del Vallès Oriental Nord, etc. També s’organitzen intercanvis lingüístics francès-català amb centres de la Catalunya Nord. Els alumnes són els protagonistes a l’hora d’elaborar els continguts i editar la Revista del centre  o de fer funcionar Ràdio Reguissol, i aprenen també a exercitar els seus drets a través d’institucions com el consell de delegats, el sindicat SEPC, etc. Les sortides que s’organitzen des dels diversos departaments o des dels equips de tutors també estan enfocades, sempre, a la millora dels resultats acadèmics i la cohesió.

L’AMPA del nostre centre funciona com un agent col·laborador d’importància bàsica, fent-se càrrec de la gestió dels llibres socialitzats i de les taquilles del centre, donant suport en l’organització d’esdeveniments compartits per tota la comunitat educativa (la jornada de tallers del Xàting in Viu, les cerimònies i celebracions de final de curs, etc.), oferint suport financer i humà per a diferents contingències, etc.

Finalment, la vinculació de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera amb l’institut s’articula a través del Consell Escolar Municipal, i la participació del Consell Comarcal garanteix el transport escolar cap al nostre centre dels alumnes que viuen en entitats de població allunyades del nucli urbà del municipi.

Una manera esplèndida de conèixer l’INS Reguissol és venir-hi en ocasió de la jornada de Portes Obertes que s’organitza habitualment cap al març.

Pont Trencat (Palautordera)

Crèdits de les imatges

1) CC BY 3.0 Marc Pou (Wikimedia Commons)

2) CC BY 3.0 Marc Pou (Wikimedia Commons)