Projecte educatiu

El nostre Projecte Educatiu té entre els seus objectius: facilitar i promoure la implicació de les famílies en l’evolució acadèmica i personal de l’alumne; planificar i fer seguiment de les actuacions per atendre la diversitat; prioritzar l’aprenentatge de les competències bàsiques; potenciar la lectura en totes les àrees i matèries com a instrument de l’aprenentatge; millorar la cohesió social; promoure activitats d’actualització científica, humanística i artística; obrir i millorar la interrelació de la nostra comunitat educativa amb el seu entorn.

La nostra oferta educativa abasta l’Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat, el Curs d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior i els Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior. Som centre de suport de l’Institut Obert de Catalunya per al Batxillerat i per al Curs d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior.

Entre tots els estudis som anualment aproximadament 800 alumnes i un equip docent i d’administració i serveis de 80 professionals.