Secretaria

Horari habitual

MATINS: de dilluns a divendres de 9:00 a 10:30 i de 11:00 a 13:00

Formularis

Sol·licitud

Full d’actualització de dades

Autoritzacions a terceres persones

Tràmits i gestions

Matricula i altres informacions curs 2020-2021

Certificacions acadèmiques

El termini de lliurament de certificats és de set dies hàbils des de la sol.licitud

Tramitació i recollida de títols

Ajuts i Beques

Departament d’Ensenyament
Consorci d’Educació de Barcelona

Ajuts de menjador escolar

Assegurança Escolar Obligatòria

Alumnes de 3r d’ESO, 4t d’ESO, 1r de Batxillerat i 2n de Batxillerat amb una quota anual d’1,12€

Per tenir-hi dret els alumnes estrangers han d’estar-se legalment al país, circumstància que hauran d’acreditar amb la targeta de residència en vigor o el justificant de tenir la renovació en tràmit. Els alumnes nacionals han de tenir el DNI també en vigor.

Exempcions i convalidacions

Departament d’Ensenyament

Podeu adreçar-vos a la Secretaria per informar-vos sobre la sol.licitud, el termini i la documentació que heu d’aportar.

Preinscripció 2020-2021

Informació del Departament d’Educació sobre la preinscripció de secundària.

Informació del Consorci d’Educació de Barcelona del procés de preinscripció i matrícula.

Degut a la situació excepcional que vivim la preinscripció serà telemàtica, es podrà fer amb ordinador, tauleta tàctil o telèfon mòbil. Només en casos excepcionals i demanant cita prèvia es podrà fer presencial.

Us recomanem la noticia Portes Obertes Virtuals per conèixer el nostre centre especialment el reportatge que ha fet l’AMPA amb testimonis de famílies, alumnat i exalumnat.

Preinscripció de l’ESO al PdV

Preinscripció telemàtica (del 13 al 22 de maig) SISTEMA PREFERENT

 • Cal omplir la sol·licitud telemàtica
 • Enviar al correu del centre a8046608@xtec.cat amb tota la documentació:
  •  el resguard de la sol·licitud 
  • la documentació necessària (escanejada o fotografiada):
   • llibre de família o certificat de naixement en cas d’alumnes estrangers, DNI/NIE/PASS pare/mare/tutor, DNI/NIE/PASS alumne/a.
   • Documentació justificativa de criteris de prioritat.
 • El centre confirmarà la recepció de la sol·licitud contestant per correu electrònic amb el nombre de registre d’entrada al centre. Aquest nombre és l’acreditació conforme ha quedat formalitzada la preinscripció i serà necessària per a possibles comprovacions reclamacions. La sol·licitud de preinscripció NOMÉS es considera formalitzada un cop la família rebi el nostre correu. 
 • El període per enviar el resguard i la documentació finalitza el 25 de maig.

Preinscripció presencial (del 19 al 22 de maig) SISTEMA EXCEPCIONAL

 • Demanar cita prèvia al formulari i/o trucar al telèfon del centre 934084265 del 13 al 21 entre les 9:00 i les 13:30 hores.
 • Al centre només pot venir una sola persona.
 • Es recomana portar mascareta i guants.
 • Heu de portar tota la documentació:
  • la sol·licitud presencial ja emplenada des de casa
  • la documentació necessària:
   • llibre de família o certificat de naixement en cas d’alumnat estranger, DNI/NIE/PASS pare/mare/tutor, DN/NIE/PASSI alumne/a
   • Documentació justificativa de criteris de prioritat.
   • Autorització de representació i DNI de les dues persones (representat i autoritzat).
  • bolígraf.
 • No han de venir a l’institut les persones de grups d’especial vulnerabilitat, en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
Dades d’interès (durant el confinament)                                                                 

Telèfon del centre 934084265

Horari de atenció al públic: 9:00 a 13:30

Correu oficial del centre a8046608@xtec.cat