Secretaria

Dades d’interès

  • Horari habitual: de dilluns a divendres de 9:00 a 10:30 i de 11:00 a 13:00h
  • Codi de centre: 08046608
  • Telèfon del centre: 934084265
  • Correu de secretaria: secretaria@iepegasoviana.cat

Tràmits i gestions

Preinscripció de l’ESO al PdV 2021-2022

Preinscripció telemàtica (del 17 al 24 de març)

Informació del Departament d’Educació sobre la preinscripció de secundària.

Informació del Consorci d’Educació de Barcelona del procés de preinscripció i matrícula.

Degut a la situació excepcional que vivim la preinscripció serà telemàtica, al web preinscripcio.gencat.cat

Us recomanem la noticia Portes Obertes Virtuals per conèixer el nostre centre.

Dates de Matricula curs 2021-2022

  • 1r d’ESO: del 14 a 18 de juny
  • 2n, 3r i 4t d’ESO: del 28 de juny al 2 de juliol

Formularis

Certificacions acadèmiques

El termini de lliurament de certificats és de set dies hàbils des de la sol.licitud

Tramitació i recollida de títols

Ajuts i Beques

Assegurança Escolar Obligatòria

Alumnes de 3r d’ESO, 4t d’ESO, 1r de Batxillerat i 2n de Batxillerat amb una quota anual d’1,12€

Per tenir-hi dret els alumnes estrangers han d’estar-se legalment al país, circumstància que hauran d’acreditar amb la targeta de residència en vigor o el justificant de tenir la renovació en tràmit. Els alumnes nacionals han de tenir el DNI també en vigor.

Exempcions i convalidacions

Departament d’Educació

Podeu adreçar-vos a la Secretaria per informar-vos sobre la sol.licitud, el termini i la documentació que heu d’aportar.

Informacions curs 2020-2021