Secretaria

Horari

MATINS: de dilluns a divendres de 9:00 a 10:30 i de 11:00 a 13:00

Formularis

Sol·licitud

Full d’actualització de dades

Autoritzacions a terceres persones

Tràmits i gestions

Certificacions acadèmiques

El termini de lliurament de certificats és de set dies hàbils des de la sol.licitud

Tramitació i recollida de títols

Ajuts i Beques

Departament d’Ensenyament
Consorci d’Educació de Barcelona

Ajuts de menjador escolar

Preinscripció i matrícula

Departament d’Ensenyament
Consorci d’Educació de Barcelona

Assegurança Escolar Obligatòria

Alumnes de 3r d’ESO, 4t d’ESO, 1r de Batxillerat i 2n de Batxillerat amb una quota anual d’1,12€

Per tenir-hi dret els alumnes estrangers han d’estar-se legalment al país, circumstància que hauran d’acreditar amb la targeta de residència en vigor o el justificant de tenir la renovació en tràmit. Els alumnes nacionals han de tenir el DNI també en vigor.

Exempcions i convalidacions

Departament d’Ensenyament

Podeu adreçar-vos a la Secretaria per informar-vos sobre la sol.licitud, el termini i la documentació que heu d’aportar.