Història

L’any 1977, després de 10 anys de demandes populars i moviments veïnals a Sant Andreu i La Sagrera, el CEIP Pegaso va obrir les seves portes en una època en la que gairebé no hi havia escoles públiques a la zona.

L’any 1989, com a resultat de la Reforma Educativa de 1985, i donant continuïtat al projecte educatiu com a un servei a la comunitat, part de l’edifici va acollir una Secció d’institut depenent de l’Institut Alzina.

L’any 1993 aquesta secció va esdevenir un institut independent amb el nom d’Institut d’Educació Secundària Príncep de Viana. El nostre centre va impartir ensenyaments de BUP i COU fins que el nou sistema educatiu va ser totalment implantat l’any 1999.

Tal i com es fa constar en el nostre Projecte Educatiu de Centre (PEC), els nostres trets fonamentals són compromís amb l’entorn, vocació de servei públic i atenció a la diversitat. Creiem en l’educació com una eina per a la socialització i igualtat d’oportunitats, així com una contribució per al creixement personal.

maons