Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Composició del Consell escolar de l’Institut Príncep de Viana

Presidenta: Ana Valverde, directora

Junta Directiva:

Maria Jesús Bartolomé, cap d’estudis

Víctor Garcia, secretari

Sector professorat:

Conchi Zurera

Laia Solé Canal

Jordi Orts

Mary Carmen Gorrindo Lamban

Carles Estañol

Ma José Moncada

Sector pares i mares:

Esther López

Luisa Mallol Martínez

Representant de l’AMPA:

David Escutia Garcia

Sector alumnat:

Isis Cárdenas

Guillem Pera

Gerard Mena

Sector PAS:

Miquel Fandos

Representant de l’Ajuntament:

Pilar Lleonart