DESCONVOCADA LA VAGA DE DEMÀ. L’ACTIVITAT AL CENTRE SERÀ L’HABITUAL.

AJUDES MENJADOR

Ja és obert el període  per a sol·licitar l’ajut menjador.

Aquest període s’estableix per al següents casos:

–        Alumnat de nova admissió: Només per a l’alumnat nouvingut que s’incorpora al sistema educatiu de Catalunya, fora del termini d’escolarització i del període establert per a sol·licitar un ajut menjador.

–        Situació sobrevinguda: Aquell alumnat al que la situació familiar ha canviat considerablement respecte a l’any 2017. En aquest cas caldrà documentar el canvi de situació. Aquesta informació es contrastarà o bé amb Serveis Socials o bé amb l’EAP.

El formulari per a sol·licitar l’ajut el trobareu al web del CEB. (https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/ajuts_beques_i_subvencions/convocatories_ceb/ajuts_de_menjador) i també a l’àrea privada de centres.

Per tal d’evitar denegacions innecessàries, és molt important que la família acrediti informació econòmica, si no la pot acreditar perquè l’any 2017 no estava al territori espanyol, haurà d’acreditar quin és el seu mitjà de subsistència actual.

Les peticions les podran presentar a les oficines del CEB tant el centre educatiu com la persona interessada.