PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS – CURS 2020-2021

Preinscripció Cicles formatius de Grau Mitjà – Curs 2020-2021

 

A partir del dimarts 2 i fins el dilluns 8 de juny es podrà fer la preinscripció als ensenyaments postobligatoris de Cicles formatius de Grau Mitjà (CFGM). Aquest procés, enguany, a causa de les circumstàncies extraordinàries per la covid-19, podrà fer-se telemàticament en la seva totalitat per evitar desplaçaments a l’institut com a prevenció davant el coronavirus, i també tindrà uns dies específics per atendre les preinscripcions presencials a la secretaria de l’institut per a aquelles famílies que no disposin dels mitjans digitals per dur a terme el procediment telemàtic.

A continuació us detallem les informacions i els procediments necessaris que caldrà seguir per fer la preinscripció:

Índex

Qui ha de presentar sol·licitud de preinscripció?

On s’ha de presentar la sol·licitud?

Quines són les dates per la presentació de la sol·licitud i la documentació?

Quin és el calendari del procés de preinscripció?

Quina documentació cal presentar juntament amb la sol·licitud?

Com puc obtenir el número identificador de l’alumne o alumna (IDALU)?

Com ho he de fer per presentar la sol·licitud telemàticament?

Com ho he de fer per presentar la sol·licitud presencialment a la secretaria de l’Institut?

Com ho he de fer per consultar els resultats de la preinscripció?

Com ho he de fer si he de presentar una reclamació?

Qui ha de presentar sol·licitud de preinscripció?

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció totes les persones que volen accedir a Cicles formatius de Grau Mitjà en qualsevol centre educatiu, hagin cursat o no 4t ESO en aquell centre educatiu.  


On s’ha de presentar la sol·licitud?

La sol·licitud s’ha de presentar en el centre escollit en primera opció.

Quines són les dates per la presentació de la sol·licitud i la documentació?

 • Presentació de sol·licituds: del 2 al 8 de de juny de 2020, ambdós inclosos.
 • Presentació de sol·licituds presencialment a la secretaria de l’institut amb cita prèvia: del 2 al 8 de juny de 9 a 13:30 h.
 • Presentació de documentació: fins al 9 de juny de 2020.
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 30 de juliol de 2020

Quin és el calendari del procés de preinscripció?

Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds: del 2 al 8 de juny de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 9 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 9 de juliol de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 10 al 14 de juliol de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 15 de juliol de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 15 de juliol de 2020, a les 11 hores
 • Llista ordenada definitiva: 20 de juliol de 2020
 • Oferta final de places escolars: 28 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 30 de juliol de 2020

 

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): de l’1 al 7 de setembre de 2020

Quina documentació cal presentar juntament amb la sol·licitud?

Si feu la sol·licitud electrònica el tràmit s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia de la documentació al centre.

Si feu el tràmit de presentació de la sol·licitud amb suport informàtic, aquest s’acaba amb l’enviament per correu electrònic del resguard acompanyat de la documentació acreditativa corresponent a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció dins el termini establert per presentar la documentació a iesmontsoriu@xtec.cat .

En els casos excepcionals en què no es pugui evitar la presencialitat, es pot demanar una cita prèvia per rebre atenció presencial al centre demanat en primer lloc i presentar la sol·licitud i la documentació en paper.

A continuació us detallem la documentació necessària a adjuntar a la sol·licitud de preinscripció. Si feu la sol·licitud en suport informàtic l’envieu per correu i si feu la sol·licitud presencial la porteu en paper al centre:

Si l’alumne és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020, ha d’enviar per correu electrònic escanejats o fotografiats els documents següents:

 • El DNI o NIE de l’alumne, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.
 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.
 • Identificador de l’alumne/a (IDALU). Es necessita per omplir la sol·licitud, es pot trobar en el butlletí de notes o sol·licitar-lo per correu electrònic al centre on l’alumne ha cursat 4t ESO.  

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Ensenyament comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes.

Com puc obtenir el número identificador de l’alumne o alumna (IDALU)? 

En emplenar la sol·licitud trobareu un espai que cal omplir amb l’identificador de l’alumne o alumna. Per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats o també es pot consultar l’identificador de l’alumne a través del web del Departament d’Educació.

Aquest número identificador també es pot trobar en el butlletí de notes o sol·licitar-lo per correu electrònic al centre on l’alumne ha cursat 4t ESO.  

Com ho he de fer per presentar la sol·licitud telemàticament?

Des del 02/06/2020 fins al 08/06/2020 

El tràmit es fa online a través del portal Preinscripció, i podeu accedir al formulari mitjançant aquest enllaç: Preinscripció al grau mitjà de formació professional . Departament d’Educació

Instruccions per al formulari en suport informàtic:

 1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons “següent” i “anterior” de l’aplicació i no els del navegador.
 2. És obligatori especificar l’adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.
 3. També cal marcar en la sol·licitud el tutor o tutora que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora que s’ha especificat que farà la consulta.
 4. La sol·licitud només es considera presentada quan, després d’omplir tot el formulari, s’executa l’opció “enviament” des de l’última pantalla.
 5. Una vegada enviades les dades s’obté el resguard de la sol·licitud
 6. Finalment, s’envia el resguard de la sol·licitud juntament amb la documentació requerida, escanejada o fotografiada, per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció, en el nostre cas iesmontsoriu@xtec.cat .
 7. El centre respondrà al correu justificant la recepció de la sol·licitud per què el sol·licitant en tingui constància.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Com ho he de fer per presentar la sol·licitud presencialment a la secretaria de l’Institut?

Si teniu problemes per fer la preinscripció telemàtica, podreu fer-la presencialment a la secretaria de l’institut, entre el dimarts 2 al dilluns 8 de juny demanant cita prèvia.

Horari d’atenció al públic

De 9:00 h a 13:30 h

Cita prèvia 

Si voleu fer la preinscripció presencialment a la secretaria de l’Institut caldrà que demaneu cita prèvia:

 

Preinscripció presencial amb seguretat

Les famílies que hagueu de fer ús de la cita prèvia i la preinscripció presencial, per tal de fer el tràmit amb total garantia de salut i seguretat, haureu de seguir aquestes instruccions:

 • Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
 • Us citarem en intervals de 15 minuts per donar temps de fer el tràmit i la neteja de l’espai. Quan arribeu a l’institut us heu d’esperar al carrer, mantenint la distància de seguretat amb les altres persones que esperen, i us avisarem quan pugueu entrar.
 • Hi haurà un recorregut marcat per accedir i sortir de la secretaria del centre, que haureu de seguir rigorosament.
 • Heu de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar.
 • Preferiblement, heu de portar la sol·licitud emplenada des de casa

En aquest enllaç Preinscripció al grau mitjà de formació professional . Departament d’Educació, us podeu descarregar i omplir la sol·licitud amb l’ordinador o descarregar-la i omplir-la a mà. 

 • Si no us podeu descarregar la sol·licitud d’internet i us cal emplenar-la en paper a l’Institut, tindreu un espai específic per fer-ho i heu de portar el vostre propi bolígraf.
 • Heu de portar mascareta i guants.
 • No poden venir a fer la preinscripció presencialment les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, heu d’autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Com ho he de fer per consultar els resultats de la preinscripció?

Consulteu els resultats de la preinscripció al web Consulta de resultats. Estudiar a Catalunya. Generalitat de Catalunya Per fer-ho es necessita:

 • el número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora especificat en la sol·licitud com a referent per fer les consultes dels resultats a Internet, i
 • el codi de la sol·licitud de preinscripció.
 • Els centres publiquen al seu web les llistes de resultat del procés. En aquest cas, d’acord amb la normativa de protecció de dades, les llistes seran anònimes.

Com ho he de fer si he de presentar una reclamació?

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional es farà, de manera general, mitjançant un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre iesmontsoriu@xtec.cat .

 • Presentació de reclamacions: del 10 al 14 de juliol de 2020