Consell escolar

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2016

Aquest any al nostre centre hi ha eleccions al Consell Escolar, us animem a participar i a presentar candidatures.

Enllaç per trobar la informació del departament referent a les eleccions del Consell Escolar.

Enllaç per trobar la informació del departament referent a les eleccions del Consell Escolar de la família i escola.

Normativa

Resolució ENS/2172/2016, de 13 de setembre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

Informació

Resultats de les votacions