Cicles Formatius

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

S’organitza en cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.

Els cicles s’agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable : tot i que la majoria són de 2.000 hores. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball. Un cicle formatiu de 2.000 hores correspon a dos cursos acadèmics. Tot i que en alguns casos, com és el cicle formatiu de Construcció i muntatge d’autocars són 2495 hores que correspon a tres cursos acadèmics.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté el títol de tècnic i amb la superació d’un de grau superior, el de tècnic superior.

Més informació sobre els cicles formatius

L’oferta de cicles formatius de grau mitjà de l’Institut Montsoriu és la següent:

 

Tècnic en gestió administrativa

 

Tècnic en construcció i muntatge d’autocars