Criteris d’avaluacions

En l’enllaç següent trobareu els criteris d’avaluació de les diferents matèries.

Criteris d’Avaluació 17 18