PLA D’OBERTURA DE CENTRE

Recorreguts d’accés a les aules

 

Els alumnes que vinguin al centre han de portar la declaració jurada omplerta i signada.