Acredita’t Convocatòria 20-21

El programa Acredita’t té com a finalitat certificar oficialment les competències professionals adquirides en el treball o en la formació no formal.

La pàgina web on podeu trobar la informació general del programa és: http://acreditat.gencat.cat/ca/index.html

La documentació de suport és:

Les fases del procés són:

  1. Pagament i inscripció de la fase d’assessorament
  2. Fase d’assessorament ( assignació d’un assessor/a , i amb el suport d’aquest  complimentar el dossier de trajectòria professional i de tota la documentació, revisió per part de l’assessor de la documentació i dossier, sessions d’assessorament on-line i finalment lliurament de l’informe d’assessorament)
  3. Pagament i Inscripció a la fase d’avaluació
  4. Fase d’avaluació: entrevistes d’avaluació per a cada Unitat de Competència  que és vol acreditar
  5. Lliurament dels certificats d’avaluació de les Unitats de Competència que finalment han estat acreditades

Els preus públics establerts per la fase d’assessorament: 26,00€ i els de l’avaluació: 13,00€ per cada unitat de competència que es vulgui avaluar. Cal tenir en compte que es poden aplicar bonificacions