Tasques d’estiu Curs 2017-2018

L’alumnat amb qualsevol matèria suspesa ha de lliurar les tasques d’estiu el dia i l’hora de la recuperació de setembre.
Aquestes tasques tindran una qualificació que comptabilitzarà de manera important en la recuperació de les matèries suspeses.
Les tasques d’estiu són recomanables per a la resta d’alumnes, especialment si han aprovat la matèria el mes de juny amb una nota molt justa.
Igualment són molt recomanables les lectures per millorar la comprensió lectora.
Els alumnes que tinguin suspeses les ciències naturals de més d’un curs, hauran de lliurar el 4 de setembre de 2018 les tasques d’estiu de tots els cursos suspesos, però només s’hauran de presentar a l’examen del curs més alt.

Tasques estiu 2018

Les Tasques d’estiu també es poden consultar des del bloc menú de la part superior dreta d’aquesta pàgina.