REUNIÓ FAMÍLIES INICI DE CURS 1r i 2n ESO

Benvolgudes famílies,

Per tal de donar informació del curs, les reunions amb les famílies de PRIMER i SEGON D’ESO es realitzaran el proper 18 de setembre a les 17:30 h.

Iniciarem aquestes reunions al gimnàs amb la presentació dels professors tutors i les professores tutores, els coordinadors de nivell i l’equip directiu del Centre. Seguidament el professor/a tutor/a continuarà la reunió a l’aula de cada grup d’alumnes.

Esperem la vostra assistència, atès que l’objectiu d’aquesta trobada entre professor/a tutor/a i mares i pares és analitzar, conjuntament, la planificació del curs i els problemes o qüestions que es vagin plantejant.

En aquestes reunions lliurarem a les famílies de l’alumnat nou al Centre les dades d’accés a l’aplicatiu de Gestió Escolar de l’Institut, mitjançant el qual podran fer un seguiment del dia a dia dels/de les seus/seves fills/es.

Cordialment,

Equip directiu i Equip docent.