PREINSCRIPCIÓ 2020-2021

OFERTA INICIAL DE PLACES D’ESO

  • El període de presentació de sol·licituds de preinscripció per l’ESO, serà del 13 al 22 de maig de 2020.
  • L’oferta inicial de places de l’Institut Montserrat Roig des de Oferta inicial de places d’ESO
  • Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (a8053315@xtec.cat).
  • De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, es podrà demanar una cita prèvia per a l’accés al centre. Aquesta assignació es gestionarà amb una eina corporativa que es posarà a disposició dels usuaris properament. Us proporcionarem l’enllaç quan estigui disponible. També us comunicarem els dies d’atenció i franges horàries. Previsiblement, l’assignació de cita prèvia excepcional, es donarà entre els dies 19 a 22 de maig.