PLA DE REOBERTURA DEL CENTRE

Informen que la reobertura de l’Institut es realitzarà el dilluns 8 de juny.

Tal i com consta al Pla de Reobertura del Centre, l’assistència és voluntària i restringida a l’alumnat de 4t ESO i 2n Batxillerat.

En aquest Pla figura els dies i horari d’assistència així com les vies d’accés a l’edifici dels diferents grups.

PLA REOBERTURA DEL CENTRE

L’alumne/a que es presenti al Centre haurà de portar obligatòriament mascareta, el material escolar propi i la DECLARACIÓ RESPONSABLE signada pel pare/mare o tutor/a legal signada.

Aquesta declaració es pot descarregar des de Declaració Responsable Pares.

En el cas de ser major d’edat haurà de portar signada la DECLARACIÓ RESPONSABLE que es pot descarregar des de Declaració Responsable alumne major 18 anys.