ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR CURS 2018-2019

Ens adrecem a vosaltres per comunicar-vos que el mes de novembre s’inicia el procés electoral de renovació parcial del Consell Escolar. Els professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l’èxit social i personal dels fills. Les decisions que es prenen al Consell Escolar són claus per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tots els alumnes. Us informem també que hi ha 3 vacants a renovar en el sector alumnes i 3 de professors.

 Quines són les funcions del Consell Escolar?

 Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.

  • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
  • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
  • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Quin és el seu funcionament habitual? El Consell Escolar es reunirà preceptivament a l’inici del curs i a final de curs. Tanmateix es reunirà cada vegada que sigui convocat per l’equip directiu, amb una freqüència aproximada d’una vegada per trimestre. Les decisions es prenen normalment per consens. Cas de no arribar-se a un acord, es determinarà per majoria dels membres presents amb dret a vot.

Calendari del procés

Publicació dels censos electorals provisionals. Publicació de vacants, forma i termini de presentació de candidatures.

06.11.2018     Inici del termini per presentar reclamacions al cens electoral

07.11.2018    Sorteig per designar els vocals de les meses electorals

09.11.2018    Fi del termini de reclamacions

13.11.2018    Últim dia per a la constitució de les meses electorals

14 i 15.11.2018    Presentació de candidatures dels diferents sectors

19.11.2018    Inici del període electoral

22, 23 i 26.11.2018   Els candidats poden donar a conèixer les seves propostes

28.11.2018   Votacions dels diferents sectors a renovar (Alumnes i professors)

04.12.2018   Constitució del Consell Escolar resultant