CONFINAMENT

 

El confinament és l’acció i l’efecte de confinar, és a dir, recloure quelcom o algú dins d’un espai limitat.
Però d’on ve aquesta paraula? Prové d’AJUNTAR el verb confinar amb el sufix -ment (que indica estat, acció i efecte).

Confinar te l’ origen en el mot llatí confinium/ confinare  formada  amb el prefix con-/ cum ( que significa amb) i el substantiu finis ( que designa la frontera, el límit).
Aquesta paraula quan va aparèixer al s. XIII, tenia el significat de relegar i tancar algú dins d’uns límits.
Per tant, confinare vindria a ser posar límits a una comunitat, fet que suposa marcar el límit a coincidir i comunicar-nos amb altra gent per una causa ( actualment és el risc de contagi) i  que ens obliga a NO sortir dels nostres límits naturals, o sigui de casa nostra.
Valete amici, és a dir, que estigueu bé, amics!

 

Cristina Planellas Dubovitskaya, alumna de primer de batxillerat social ( des de casa)