“Bòlit Mentor 3. L’art de saltar”

BolitMentorL’artista ensenyant és el focus d’aquesta edició del Bòlit Mentor. Els quatre artistes seleccionats han desenvolupat un projecte de creació participat per estudiants d’un centre que no és el  que hi desenvolupen la docència.

Enguany hi participen alumnes de 4t d’ESO del nostre centre i una professora.

Més informació a la web de BòlitMentor

http://www.bolit.cat/cat/bolit-educa/bolit-mentor/edicio-2014.html

i tenim un article del diari fent referència al projecte: “El Bòlit Mentor converteix l’institut en centre d’art”