Créixer en família!!! Tallers gratuïts.

Us proposem uns tallers gratuïts:

Ser pares i mares, avui en dia, no és un paper fàcil ni existeix un manual únic que serveixi per enfocar amb èxit la tasca educativa de les famílies. El programa Créixer en família ofereix espais de suport, virtuals i presencials, als pares i mares interessats a conèixer aspectes que puguin influir de forma positiva en la cura, l’educació i el desenvolupament dels fills i filles. Es faran sis sessions de dues hores adreçats a mares i pares amb fills i filles de 12 a 16 anys amb les següents temàtiques:

  1. I si, primer, mirem d’entendre’ls?
  2. Ser-hi sense que es noti!
  3. Tenir conflictes no és tenir problemes
  4. Tots els actes tenen conseqüències!
  5. Es passa hores davant el mirall!
  6. Sessió monogràfica i de tancament de cicle a elecció de les famílies

Tots els dilluns des del 8 d’octubre fins al 12 de novembre de 20.30h a 22.30h, a càrrec del psicòleg Pau López.  Sense cost per a les famílies. Programa finançat per la Generalitat de Catalunya. 

Inscripcions: ampaiesmontgri@gmail.com

 Places limitades!

Servei comunitari: curs 2018-2019

Una acció educativa diferent en el marc curricular. 

El nostre centre vol començar a impulsar a partir d’aquest nou curs escolar el SERVEI COMUNITARI , un projecte que pretén garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, tinguin alguna experiència en activitat de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. El Servei comunitari formarà part de la programació curricular de la matèria de quart Cultura i Valors Ètics i comprendrà una part d’aprenentatge que es realitzarà dins l’horari lectiu ( 10 hores )i un servei actiu a la comunitat, ( 10 hores) que s’haurà de dur a terme fora d’aquest horari, d’acord amb les necessitats de l’entitat amb què es col·labori i dels criteris organitzatius del centre. És una acció educativa que , de forma obligatòria, ha de realitzar tot l’alumnat a 4t d’ESO. L’equip de professors encarregat d’impulsar aquest projecte al nostre institut som Olga Balaguer, Jordi Plaja, Teresa Ràmia, Montse Quintana, i Lina Vilamitjana. Més informació a:  Servei comunitari, Presentació del Servei Comunitari Ins Montgrí