Els alumnes de 1r d’ESO construeixen instruments

Els alumnes de 1r d’ESO han estudiat els instruments musicals i la seva classificació en funció de la part que inicialment genera el so. Com a exercici, han hagut de crear un instrument, explicar com es fa i en quina de les categories encaixa. Aquí en podeu veure el resultat.
Francina Turon
Professora de música

EL DIA DE SANT JORDI, CONCURS DE XIFRES I LLETRES

Aquest any hem pogut recuperar el mític concurs de xifres i lletres de Sant Jordi. Els alumnes de 1r i de 2n d’ESO de l’institut Esteve Albert van competir divendres passat per saber qui s’enduria el premi d’una tarda de cinema.

Havien d’aconseguir crear paraules en català, castellà i anglès, a partir d’unes lletres donades, i d’arribar al número demanat fent diferents operacions amb els números que se’ls oferien.

Finalment, amb un punt més que el grup de 2n d’ESO A, els guanyadors van ser els alumnes de 1r d’ESO E, amb més de trenta punts.

 

Nature Poetry to celebrate Saint George’s Day

The students of 1st ESO have enjoyed reading, writing and drawing Nature Poems to celebrate Saint George’s Day and the beauty of Mother Nature.  All these amazing works will be exhibited at the high school very soon.  Meanwhile, you can take pleasure in watching this video which is certainly a joy for the eyes and the heart.
“Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings: it takes its origin from emotion recollected in tranquillity” ~William Wordsworth
“Poetry is what in a poem makes you laugh, cry, prickle, be silent, makes your toe nails twinkle, makes you want to do this or that or nothing, makes you know that you are alone in the unknown world, that your bliss and suffering is forever shared and forever all your own” ~Dylan Thomas
Els alumnes de 1r d’ESO han gaudit llegint, escrivint i dibuixant Poemes de la Natura per celebrar la Diada de Sant Jordi i la bellesa de la Mare Naturalesa.  Totes aquestes fantàstiques feines seran exhibides a l’institut en breu.  Mentrestant, podeu disfrutar mirant aquest vídeo que és certament un goig pels ulls i pel cor.
“La Poesia és el desbordament espontani de sentiments poderosos: pren el seu origen en l’emoció recollida en la tranquil·litat” ~William Wordsworth
“La poesia és el que en un poema et fa riure, plorar, picar, callar, et fa centellejar les ungles dels peus, et fa voler fer això o allò o res, et fa saber que estàs sol al món desconegut, que la teva felicitat i el patiment es comparteix per sempre i per sempre és teu” ~ Dylan Thomas

#naturepoetry #celebrating #stgeorgesday #littleartists #1ESO #englishliterature
Mari Fernández
English Teacher