PLA D’ORGANITZACIÓ PER A L’OBERTURA AL SETEMBRE (CURS 2020-2021)

D’acord amb les instruccions rebudes es publica el PLA D’ORGANITZACIÓ PER A L’OBERTURA AL SETEMBRE (CURS 2020-2021).

Aquest pla ha estat aprovat i és el de referència per la implementació dels procediments que se seguiran des de  l’inici del curs. Així i tot, s’ha de considerar com a provisional atesa la situació actual i les actualitzacions que es fan respecte les normatives que cal complir en que es basa.

Pla d’organització per a l’obertura al setembre (curs 2020-2021)_Institut Molí de la Vila_versió 20-9-20

Vaga professorat 15 octubre 2020

Les organitzacions sindicals CGT i SPS han convocat una jornada de vaga en l’àmbit de l’ensenyament per al dijous dia 15 d’octubre de 2020 de 00.00 a 24.00 hores . Aquesta convocatòria s’adreça al personal docent.

No hi ha cap sindicat d’estudiants que hagi convocat vaga d’alumnat.

Durant les hores que l’alumnat pugui estar  afectat per aquesta circumstància es quedarà a la zona del pati que tinguin  assignada.

D’acord amb els serveis mínims decretats per Departament d’Ensenyament el centre estarà obert.

Hi haurà servei de transport escolar.

Reunions pares i mares inici de curs 2020-2021

Els dies 28, 29 i 30 de setembre a les 19 h hem convocat les reunions dels tutors amb les famílies dels alumnes de cada grup

Atesa la situació actual, aquestes reunions s’han convocat per videoconferència.

Per tal de poder-hi participar s’ha fet arribar a través d’iEduca i correu email la convocatòria de la reunió a cada família i l’enllaç per accedir-hi .

 

Mesures de Salut, declaració responsable i autorització famílies

Podeu accedir a la carta que des del Departament Educació us fem arribar respecte de les mesures extraordinàries de Salut per evitar els brots de la covid-19 a les escoles i també l’annex “Altres recomanacions i procediment d’actuació”:
Salut _ Escola CARTA Families
Salut _ Escola Annex Families

Podeu descarregar la declaració responsable que cal portar degudament omplerta i signada el primer dia de classe. Hi ha un model per alumnat menor de 18 anys i un altre pel major de 18 anys:
Declaració Responsable Alumnes secundària i Batxillerat menors de 18 anys
Declaració Responsable Alumnes secundària i Batxillerat menors de 18 anys

Us facilitem també el llistat de símptomes que cal controlar abans de permetre l’accés al centre educatiu. En cas que algú no vingui al centre perquè ha marcat un o més d’aquests símptomes, caldrà que ho notifiqui al centre: Llista comprovació de símptomes

També podeu descarregar l’autorització de les famílies per al procediment de gestió de casos i contactes de la COVID-19 als centres educatius: Autoritzacions Famílies

Exàmens de recuperació extraordinària 19-20 – 1Batxillerat

D’acord amb les normes de seguretat covid caldrà que l’alumnat que ha d’accedir al centre per fer les proves de recuperació extraordinària compleixi durant tot el temps que estigui a l’edifici les següents normes:

  • Ús de la mascareta durant tota l’estona.
  • Neteja de mans amb gel hidroalcohòlic en entrar i sortir. El centre en posarà a disposició.
  • Mantenir les distàncies de seguretat tant a l’exterior mentre quan  s’esperin per accedir com quan s’estiguin en els espais del centre
  • Romandre el temps estrictament necessari dins l’edifici
  • Portar el material necessari sense la possibilitat de poder-lo compartir.

L’accés al centre es farà per la porta principal (consergeria). L’entrada serà moments abans de l’hora d’inici de les proves.

 

 

 

Llibres de Text ESO curs 2020-2021

Podeu consultar i descarregar els llistats dels llibres de text en paper pel curs 2020-2021.

1r ESOllibres 20-21

2n ESOllibres 20-21

3r ESOllibres 20-21

4t ESOllibres 20-21

Més endavant us informarem dels llibres digitals.

Els llibres es poden adquirir a qualsevol llibreria.

També a través del servei que l’empresa iddink ofereix al centre. Podeu accedir a l’espai del Molí de la Vila fent clic aquí

Podeu veure més informació seguint els enllaços:

Presentació Iddink (duració 15 minuts): https://vimeo.com/346361089

·         Presentació Iddink Curta ( duració 5 minuts): https://vimeo.com/420992016

·         Com tractar els ecoBooks: https://vimeo.com/45076699

·         Com retornar ecoBooks: https://vimeo.com/97832068

·         Com fer una comanda: https://vimeo.com/427671538

·         Com accedir a les meves llicències digitals: https://vimeo.com/427321666

 

Recomanacions Estiu 2020

Us hem preparat unes recomanacions per aquest estiu.

1r ESO

Lectures castellà 1r ESO

Recomanacions estiu castellà 1r ESO

Recomanacions estiu català 1r ESO

Recomanacions estiu matemàtiques 1r ESO

2n ESO

Lectures castellà 2n ESO

Recomanacions estiu castellà 2n ESO

Recomanacions estiu català 2n ESO

Recomanacions estiu matemàtiques 2n ESO

3r ESO

Lectures castellà 3r ESO

Recomanacions estiu biologia 3r ESO

Recomanacions estiu castellà 3r ESO

Recomanacions estiu català 3r ESO

Recomanacions estiu matemàtiques 3r ESO

Llibres de Text Batxillerat 2020-2021

Podeu descarregar el document amb els llibres de text pels cursos de Batxillerat 2020-2021

1r_Batxillerat 20-21

2n_Batxillerat 20-21

Els llibres es poden adquirir a qualsevol llibreria o bé a través del servei que l’empresa iddink ofereix al centre. Podeu accedir a l’espai del Molí de la Vila fent clic aquí o seguint els enllaços:

Presentació Iddink (duració 15 minuts): https://vimeo.com/346361089

·         Presentació Iddink Curta ( duració 5 minuts): https://vimeo.com/420992016

·         Com tractar els ecoBooks: https://vimeo.com/45076699

·         Com retornar ecoBooks: https://vimeo.com/97832068

·         Com fer una comanda: https://vimeo.com/427671538

·         Com accedir a les meves llicències digitals: https://vimeo.com/427321666