Projectes de centre

Els projectes que portem a terme a l’institut són:

Projecte Brúixola
Pla de llengües estrangeres
Projecte Escola Verda
Projecte Per l’equilibri