Projecte Escola Verda

 

És un projecte que impulsen conjuntament el Departament de Medi Ambient i el Departament d’Ensenyament i que incorpora criteris socioambientals en el currículum i en la gestió interna del centre i pretén fomentar la participació en la millora ambiental i social de l’entorn més proper.

El nostre centre forma part d’aquesta xarxa d’escoles des del curs 2010.

Què vol dir ser una escola Verda?

Vol dir tenir en compte l’entorn, sense malbaratar recursos i ser sensible i promoure activitats per donar resposta a  problemàtiques socials properes.

Com ens organitzem?

Aquest projecte el portem a terme, de forma conjunta i coordinada, tots els sectors de la comunitat educativa: alumnes, professors, pares i mares i personal d’administració i serveis.

L’òrgan de gestió és el Comitè Ambiental, on hi són presents tots els estaments implicats.

Què fem per ser Escola Verda?

 • Participem en activitats solidàries com la marató per la pobresa i el banc d’aliments.
 • Conscienciem per promoure l’eliminació de residus, sobre tot l’alumini de l’esmorzar.
 • Lliurem un embolcall reutilitzable a tots els alumnes de l’AMPA. La subvenció corre a càrrec íntegrament d’aquesta associació.
 • Formem a través de diferent activitats, sortides i treballs de síntesi ambientalitzats a tots els cursos.
 • Treballem un hort ecològic.
 • Fomentem la socialització de llibres.
 • Col·laborem amb el Projecte Per l’Equilibri per introduir temàtiques sociomedioambientals durant la realització de les Jornades.
 • Organitzem i gestionem qualsevol altra activitat que estigui relacionada amb els àmbits socials i ambientals.

Com hi podeu participar vosaltres, els pares?

 • Formant part del Comitè Ambiental.
 • Utilitzant embolcalls reutilitzables  quan prepareu l’esmorzar.
 • Contribuint a la conscienciació, sensibilització  i respecte.

Eva Giralt

Coordinadora Projecte Escola Verda